[1]
Reijula, K. 2022. Työterveyshuolto uudistuvassa SOTE:ssa – menestys vai menetys?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 59, 4 (joulu 2022). DOI:https://doi.org/10.23990/sa.124806.