[1]
Pitkänen, V. 2023. Kilpailu ja julkiset hankinnat terveyspalveluissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 60, 3 (syys 2023). DOI:https://doi.org/10.23990/sa.130281.