[1]
Savikko, N., Routasalo, P., Tilvis, R. ja Pitkälä, K. 2006. Ikääntyneiden turvattomuus ja sen yhteys yksinäisyyden kokemiseen. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 43, 3 (syys 2006).