[1]
Harjula, M. 2006. Suomalainen terveyspolitiikka 1900-luvulla: muuttuvat uhkat ja ratkaisut. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 43, 2 (touko 2006).