[1]
Vesivalo, A., Widström, E., Mikkola, H. ja Tampsi-Jarvala, T. 2006. Terveyskeskusten hammashoidon tavoitteet ja kannusteet hammashoitouudistuksen implementoinnissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 43, 2 (touko 2006).