[1]
Korkeamäki, J., Haarni, I. ja Seppälä, U. 2010. Aikuisten oppimisvaikeuksien ja tarkkaavuushäiriöiden diagnosointi sosiaalisena toimintana. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 47, 2 (syys 2010).