[1]
Sormunen, M., Saaranen, T., Tossavainen, K. ja Turunen, H. 2014. Monimenetelmätutkimus terveystieteissä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 50, 4 (maalis 2014).