[1]
Huovila, J. 2014. ”Kansa ei enää tottele”: Karppaus individualistisen ja universalistisen ravitsemuspuheen ristiaallokossa Helsingin Sanomissa vuosina 2010–2012. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 51, 1 (huhti 2014).