[1]
Hiilamo, H., Hänninen, S. ja Kinnunen, K. 2011. Huono-osaisuuden ja sairastavuuden kytkennästä diakonian asiakkailla. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 48, 1 (loka 2011).