[1]
Nikander, P. 2015. Laadullinen pitkittäistutkimus ja terveys. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 51, 4 (tammi 2015).