[1]
Kemppainen, T. 2015. Spatiaalista mallinnusta pistedatalla: kyselypohjainen analyysi koetusta terveydestä ja turvattomuudesta Helsingin metropolialueella. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 51, 4 (tammi 2015).