[1]
Sakki, I., Mäkiniemi, J.-P., Hakoköngäs, E. ja Pirttilä-Backman, A.-M. 2015. Miten tutkia sosiaalisia representaatioita?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 51, 4 (tammi 2015).