[1]
Virkki, T., Husso, M., Notko, M., Laitila, A., Holma, J. ja Mäntysaari, M. 2012. Lähisuhdeväkivallan kehystäminen erikoissairaanhoidossa: puuttumisen ja muutoksen mahdollisuudet. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 48, 4 (tammi 2012).