[1]
Kaattari, A., Tiirinki, H., Paasivaara, L., Nordström, T. ja Taanila, A. 2015. Perusterveydenhuollon palveluiden suurkäyttäjä Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 52, 3 (marras 2015).