[1]
Pihlajasaari, P., Muotka, J. ja Feldt, T. 2015. Eettisten dilemmojen yhteys työuupumukseen kaupunkiorganisaation henkilöstöllä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 52, 4 (joulu 2015).