[1]
Rask, S., Castaneda, A.E., Härkänen, T., Koponen, P., Bergbom, B., Toivanen, M., Gould, R. ja Koskinen, S. 2016. Työttömistä maahanmuuttajista suuri osa on työkykyisiä ja työhaluisia. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 53, 1 (maalis 2016).