[1]
Riihilahti, A., Paavilainen, E., Koivisto, A.-M. ja Kylmä, J. 2016. Alakouluikäisen kuvaus omasta internetin käytöstään ja internetin käytön yhteys lapsen sosiaaliseen kompetenssiin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 53, 1 (maalis 2016).