[1]
Terkamo-Moisio, A., Halkoaho, A. ja Pietilä, A.-M. 2016. Sosiaalinen media tieteellisessä tutkimuksessa - Tutkimuseettisiä näkökulmia. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 53, 2 (huhti 2016).