[1]
Maunu, A., Katainen, A., Perälä, R. ja Ojajärvi, A. 2016. Terveys ja sosiaaliset erot: mitä on tutkittu ja mitä tarvitsee vielä tutkia?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 53, 3 (syys 2016).