[1]
Louheranta, O., Lähteenvuo, M. ja Kangasniemi, M. 2016. Henkinen ja hengellinen tuki terveydenhuollossa – kenen vastuulla?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 53, 4 (marras 2016).