[1]
Luoto, R., Paronen, O. ja Andersson, A. 2008. Tamperelaisten nuorten ja nuorten aikuisten koettu terveys vuosina 1990−2005. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 45, 2 (syys 2008).