[1]
Rask, S. 2017. Miten maahanmuutto ja suomalaisuus näyttäytyvät tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointitutkimuksissa?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 54, 3 (syys 2017). DOI:https://doi.org/10.23990/sa.65570.