[1]
Ervasti, J., Pekkarinen, L., Virtanen, M., Aalto, V. ja Oksanen, T. 2019. Osatyökykyisten työolot ja työmarkkinasiirtymät kunta-alalla. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 56, 1 (helmi 2019). DOI:https://doi.org/10.23990/sa.69639.