[1]
Saukkonen, P., Viinikainen, S., Roos, M., Helminen, M., Asikainen, P., Green, P. ja Suominen, T. 2019. Lähiesimiesten arvio organisaatiokulttuurista ja -ilmapiiristä on hoitohenkilökunnan arviota positiivisempi. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 56, 2 (huhti 2019). DOI:https://doi.org/10.23990/sa.70438.