[1]
Ritakorpi, M., Kaunonen, M., Kaila, M., Paldanius, S. ja Seilo, N. 2019. Sähköiseen terveyskyselyyn vastaamatta jättäneet yliopisto-opiskelijat - katoanalyysi. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 56, 1 (helmi 2019). DOI:https://doi.org/10.23990/sa.70440.