[1]
Maijala, R.K., Eloranta, S. ja Ikonen, T. 2020. Lean-ajattelu ja lean-päivittäisjohtaminen yliopistosairaaloissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 57, 1 (tammi 2020). DOI:https://doi.org/10.23990/sa.78049.