[1]
Raunima, M., Lepistö, S., Koivisto, A.-M., Kylmä, J. ja Paavilainen, E. 2020. Vanhempien kokemukset neuvolasta saadusta tuesta vauva-aikana ja tuessa koetut muutokset odotusajan ja vauva-ajan välillä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 57, 4 (joulu 2020). DOI:https://doi.org/10.23990/sa.82620.