[1]
Kinnunen, U., Perko, K. ja Virtanen, M. 2013. Esimiehen johtamistyylin yhteys työntekijän kokemaan työuupumukseen ja sairaana työskentelyyn. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 50, 1 (syys 2013).