[1]
Hausen, H. 2020. Lasten ja nuorten hammashoidon vaiheet ja sisällölliset kehityshaasteet. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 57, 1 (tammi 2020). DOI:https://doi.org/10.23990/sa.88989.