[1]
Aikomus, L., Lehtinen-Jacks, S., Nordquist, H., Pietiläinen, O., Mänty, M., Kouvonen, A., Rahkonen, O. ja Lallukka, T. 2021. Työn fyysisen kuormittavuuden yhteys fyysiseen toimintakykyyn alle 40-vuotiailla kunta-alan työntekijöillä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 58, 4 (joulu 2021). DOI:https://doi.org/10.23990/sa.90986.