[1]
Manderbacka, K., Muuri, A., Keskimäki, I., Kaikkonen, R. ja Elovainio, M. 2013. Mitä tyydyttämätön palvelutarve kertoo terveyspalvelujen saatavuudesta?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 49, 1 (joulu 2013).