[1]
Pohjola, H. 2021. Gynekologisiin syöpiin liitetty stigma. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 58, 2 (touko 2021). DOI:https://doi.org/10.23990/sa.94611.