[1]
Maunu, A. ja Katainen, A. 2021. Sosiaalisia suhteita ja konkreettisia käytäntöjä: Kuinka ammattiin opiskelevat merkityksellistävät terveyteen vaikuttavaa käyttäytymistä?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 58, 2 (touko 2021). DOI:https://doi.org/10.23990/sa.97016.