[1]
Kostamo, K. 2020. Käyttäytymistieteelliset teoriat ja laadulliset menetelmät interventioiden tukena. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 57, 4 (joulu 2020). DOI:https://doi.org/10.23990/sa.97589.