[1]
Määttä, S. 2020. Lasten yksilölliset piirteet, päiväkoti, koti ja perheen sosioekonominen asema muovaavat lasten paikallaanoloa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 57, 4 (joulu 2020). DOI:https://doi.org/10.23990/sa.98071.