[1]
Helminen, J., Markkanen, U. ja Säilä, T. 2020. Erikoistumiskoulutukset sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisen keinona. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 57, 4 (joulu 2020). DOI:https://doi.org/10.23990/sa.98522.