[1]
Salonen, L. 2020. Pitkittyneen työkyvyttömyyden eritahtinen kehittyminen eri sosioekonomisissa ryhmissä läpi elinkaaren. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 57, 4 (joulu 2020). DOI:https://doi.org/10.23990/sa.98653.