(1)
Ristolainen, H.; Tiilikainen, E.; Rissanen, S. Käytännöllinen satunnaistettu kontrolloitu tutkimus osallistavan ryhmämuotoisen palveluohjauksen vaikuttavuudesta. SLA 2022, 59.