(1)
Haario, P.; Koponen, P.; Parikka, S.; Härkänen, T.; Martelin, T.; Koskinen, S.; Lundqvist, A. Koronaepidemian Ja Sen Rajaamistoimien Vaikutukset Elintapoihin Ja arkielämään koulutusryhmittäin. SLA 2021, 58.