(1)
Hakamäki, P.; Saaristo, V.; Lindfors, P.; Ståhl, T. Tukityöllistäminen interventiona ja sen vaikutus perusterveydenhuollon palvelujen käyttöön. SLA 2022, 59.