(1)
Fadjukoff, P.; Kainulainen, S.; Pirhonen, J.; Saaranen, T.; Valokivi, H.; Vauhkonen, A. Sosiaalinen Hyvinvointi Turvaa Terveyttä. SLA 2022, 59.