(1)
Vepsäläinen, H.; Ray, C.; Lehto, R.; Skaffari, E.; Nissinen, K.; Kinnunen, S.; Lehto, E.; Korkalo, L.; Sajaniemi, N.; Roos, E.; Erkkola, M. Mitä DAGIS-tutkimus kertoo päiväkoti-ikäisten suomalaislasten terveydestä ja hyvinvoinnista? Katsaus sosioekonomisiin eroihin sekä koti- ja päiväkotiympäristöön. SLA 2023, 60.