(1)
Pitkänen, V. Kilpailu ja julkiset hankinnat terveyspalveluissa. SLA 2023, 60.