(1)
Savikko, N.; Routasalo, P.; Tilvis, R.; Pitkälä, K. Ikääntyneiden turvattomuus ja sen yhteys yksinäisyyden kokemiseen. SLA 2006, 43.