(1)
Savikko, N.; Routasalo, P.; Tilvis, R.; Pitkälä, K. Ikääntyneiden Turvattomuus Ja Sen Yhteys yksinäisyyden Kokemiseen. SLA 2006, 43.