(1)
Sormunen, M.; Saaranen, T.; Tossavainen, K.; Turunen, H. Monimenetelmätutkimus Terveystieteissä. SLA 2014, 50.