(1)
Hiilamo, H.; Hänninen, S.; Kinnunen, K. Huono-osaisuuden ja sairastavuuden kytkennästä diakonian asiakkailla. SLA 2011, 48.