(1)
Nikander, P. Laadullinen pitkittäistutkimus Ja Terveys. SLA 2015, 51.