(1)
Sakki, I.; Mäkiniemi, J.-P.; Hakoköngäs, E.; Pirttilä-Backman, A.-M. Miten Tutkia Sosiaalisia Representaatioita?. SLA 2015, 51.