(1)
Kaattari, A.; Tiirinki, H.; Paasivaara, L.; Nordström, T.; Taanila, A. Perusterveydenhuollon palveluiden suurkäyttäjä Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa. SLA 2015, 52.