(1)
Rask, S.; Castaneda, A. E.; Härkänen, T.; Koponen, P.; Bergbom, B.; Toivanen, M.; Gould, R.; Koskinen, S. Työttömistä Maahanmuuttajista Suuri Osa on työkykyisiä Ja työhaluisia. SLA 2016, 53.